Notify Message
Forums
#4885940 Sep 02, 2011 at 12:42 PM · Edited over 7 years ago
34 Posts
During March of 2011 team10.02 at frederiksberg seminary, were given a special assignment.. The subject given was "math witouth words". Which roughly means teaching math without using words. Thinking "outside the box" is essential.
We worked with fellow students from Holland, whom we later visited. The purpose of the trip was to test and carry out the assignment on dutch pupils. We were divided into mixed workgroups that consisted of both Dutch and Danish students.

Each workgroup discussed ways in which one could teach pupils math without words. An interesting observation was that all of the groups started discussing the subject instead of trying to work without words, hence “math without words”.
The project was to be tested in Holland. Therefore it was necessary to gain an understanding of the differences between the Dutch and Danish school system. The primary goal of the Dutch teaching system vs. the Danish teaching system is very different. The focus of the Dutch students is on the end result. Whereas the Danish students main focus is on the method and process of reaching the end result. The focus of the Dutch is the "end justifies the means", while the Danish population's focus is on the process.

The Danish students started studying in August 2010, and were given the task to define “what mathematics is”. A common perception is that mathematics always has an answer or end result. The general thought is that Mathematics only works with a pen and paper!
Our perception of mathmatics has changed enormously over the past year. Math is more than numbers and end results. Math is about understanding and identifying the problem at hand. Our experience showed that out own perception of math before we started studiyng was very close to the Ducth perception.

This resulted in some good discussion about what mathematic is and how it should be understood.


Written by: Martin Haastrup, Mette Olsen, Lene Dons.
[Today's puzzle completed 31 Secs ]
25/11-2010
+0 Quote
#4885942 Sep 02, 2011 at 12:42 PM
34 Posts
Dansk version

I Marts 2011 blev hold 10.02 på frederiksberg seminarium, sat på en anderledes opgave. Vi skulle arbejde med emnet “math witouth words”. Vi skulle altså undervise i matematik - uden brug af ord. På den måde bliver man nødt til at tænke “ud af boksen” og, vende og dreje matematikken.
Vi skulle arbejde sammen med lærerstuderende fra Holland, som vi senere skulle besøge i Holland og afprøve det endelige produkt. Vi blev inddelt i mixede grupper med både hollandske og danske studerende.

Grupperne gik hver til sit, og satte sig paradoksalt nok ned og snakkede om, hvordan man kunne undervise uden ord. Ingen af grupperne kastede sig ud i, at afprøve ting uden brug af ord. Eftersom projektet skulle afprøves i Holland, var det nødvendigt at få en forståelse af det hollandske skolesystem, som er anderledes fra det danske.
En klar forskel på de danske og de hollandske studerende var målet for almen matematikundervisning i folkeskolen. Hollænderne var meget fokuserede på, at eleverne skulle kunne nå frem til et facit. Her var de danske studerende anderledes mere forkuserede på metoden og på arbejdet hen til målet. Hollænderne arbejdede meget med at “målet helliger midlet“, hvorimod danskernes fokus lå på processen.

Da vi (hold 10.02) startede i august 2010, blev vi bedt om at lave en individuel lynskrivning over “hvad er matematik?”. En gennemgående opfattelse var her, at matematik altid har et facit. Det er noget med papir, blyant og to streger under facit! Nu sad vi syv måneder efter og oplevede, at vi havde rykket os kolosalt langt, i forhold til vores opfattelse af, hvad matematik er. Samtidigt så vi, at vi havde haft den samme holdning til matematik da vi startede, som de hollandske studerende havde.
Derved opstod der et spændingsfelt mellem forskellige opfattelser af matematisk forståelse, samt hvordan matematik tilegnes bedst. Inden for denne ramme skulle forskellene transformeres til Math without words. Det første grupperne gjorde var, som omtalt tidligere, at sætte sig ned og tale om, hvad man kunne lave med Math without words. Det hollænderne og danskerne kunne have arbejdet med, var deres interne sprogbarriere, og brugt det som afsæt for at arbejde med matematik uden ord, for at finde ud hvad dette projekt egentlig kan, og hvilke muligheder og problemer der kunne opstå i Math without words.

Både danske og hollandske lærerstuderende skal, som færdiguddannede honore en tradition for tests og eksamen. Resutaltet er i højsædet, eleverne bliver hele tiden testet. Kreativ tænkning bliver ikke belønnet i i tests og eksamen, her handler det kun om at nå det rigtige facit. Dette skaber en konflikt når man arbejder med “Math without words”, da det her handler om at være kreativ og ikke så meget om hvad facit er.

Da vi havde fundet på de øvelser vi skulle lave med eleverne, lavede vi en lektionsplan samt et essay. Hvorefter vi afprøvede projektet på hinanden. Det var en god afprøvning af projektet og gav os et grundlag at arbejde videre med. En af grupperne var ude i en dansk folkeskoleklasse og afprøve deres projekt, hvilket gik rigtig fint. Eleverne var glade og den frygtede uden-sprog barriere var slet ikke noget problem.

Alt i alt var “math without words” en lærerig oplevelse. Vi oplevede at arbejdet med hollænderne, at vi var meget forskellige, men at dette var udbytterigt.

Skrevet af: Lene Dons, Martin Haastrup & Mette Olsen
[Today's puzzle completed 31 Secs ]
25/11-2010
+0 Quote