Notify Message
Forums
#4885460 Sep 02, 2011 at 09:39 AM · Edited 7 years ago
34 Posts
Welcome!
Math without words is a homepage produced by a team of danish math students, studying to become school teachers. The site is a slideshow of their work with “math without words”.Math without words is an unconventional teaching method.
To gather experience the team went on an educational trip to Holland during the Spring of 2011. The purpose of the trip was to reflect and compare teaching and learning methods with Dutch math students.

On this site we will describe our experiences with “math without words”. We will share ideas and alternatives to more interesting and cathy teaching methods compared to traditional math teaching.Our focus is "Mathematics without words". Partly to seek new educational opportunities, but also to ensure that mathematics is a subject in development.

The point is that mathematics could serve as a universal language. This kind of tuition is friendly to language impaired students, as their lack of language skills does not affect their studying of mathematics.

Students are forced to communicate in alternative ways and to use different tools, which encourages creativity among the students. We are ready for development, are you?

Timm, Christopher, Mladen, Mads, Kathrine & Anne-Sophie
[Today's puzzle completed 31 Secs ]
25/11-2010
+0 Quote
#4885755 Sep 02, 2011 at 11:37 AM · Edited 7 years ago
34 Posts
Velkommen! Denne hjemmeside er en fremvisning af hvad hold 10.02 på, professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg, arbejder med. Vi er et hold på 29 unge mennesker, som går på 2. årgang med matematik som hovedfag.Vi arbejder med utraditionel matematik-undervisning og har i foråret været på udviklingstur til Holland for at reflektere og sammenligne undervisnings- og indlæringsmetoder. Hollænderne, som vi senere hen besøgte, har således været på besøg på vores seminarium af samme grund. På denne hjemmeside vil vi beskrive vores oplevelser og dele ideer og alternativer til mere fængende undervisning end den traditionelle tavleundervisning kan være.

Vores fokus er “Matematik uden ord”, for dels at søge nye undervisningsmuligheder,men også for at sørge for at matematik er et fag i udvikling.
Udgangspunktet er, at matematik skal kunne benyttes som et universelt sprog. Undervisningen er venlig over for sprogsvage elever, da deres manglende sprogevner dermed ikke hæmmer dem i matematik undervisingen.

Eleverne er tvunget til at kommunikere på alternative måder og benytte anderledes hjælpemidler, hvilket fremmer kreativiteten hos eleverne. Vi er klar til en udvikling, men er du?

Timm, Christopher, Mladen, Mads, Kathrine & Anne-Sophie
[Today's puzzle completed 31 Secs ]
25/11-2010
+0 Quote